Postoj Svobodných k islámu; Sekulární stát a rovnost všech před zákonem

PRAHA | Svobodní prosazují sekulární stát. Stavíme se negativně k jakémukoliv prosazování politického islámu a odmítáme jakékoliv začleňování práva šaría do státní moci včetně lokální úrovně. Informuje Strana svobodných občanů (SSO nebo Svobodní) na svém webu v rámci tiskové zprávy.

Petr Mach

Petr Mach

Dále Svobodní prohlašují, že stát musí prosazovat rovnost pohlaví před zákonem a žádné náboženství nesmí nerovnost pohlaví vynucovat ani prostřednictvím státu ani násilím. „Jakékoliv zvýhodňování či úlevy z náboženských důvodů nejsou v právním řádu přípustné. Před zákonem jsme si všichni rovni. Náboženství je soukromou věcí každého jednotlivce,“ je další bod jejich tiskové zprávy.„Zásadně odmítáme dotace z veřejných peněz náboženským organizacím a institucím, integračním programům, neziskovkám propagujícím multikulturní (a ani žádnou jinou) agendu jako Hate free culture nebo evropské fondy proti islamofobii. Financování náboženství musí zůstat u soukromých příspěvků jeho podporovatelů,“ píše se v tiskové zprávě SSO. Dozvíme se další postoj, že musí být umožněna svoboda vyznání libovolného náboženství, stejně tak ale i jeho kritika či parodie. Stavíme se proti politické korektnosti a prosazujeme možnost diskriminace v soukromém sektoru, ale také zmiňují: „Pro Svobodné má ochrana hranic smysl a prosazujeme zachování současné české azylové legislativy. Jsme proti intervenci EU do imigračních politik členských států například formou přerozdělování migrantů. Lisabonská smlouva, která tento zásah do suverenity států umožnila, je jeden z důvodů proč prosazujeme referendum o vystoupení z Evropské unie.“„Svoboda ochránit si majetek a zdraví legálně drženou zbraní musí být zachována a posílena. Odmítáme jakoukoliv snahu státu či EU o její regulaci. Ozbrojení občané se budou moci efektivně bránit proti případnému násilnému radikalismu,“ je předposledním bod tiskové zprávy, kterou končí slovy: „Odmítáme aplikaci kolektivní viny. Trestné činy musí být posuzovány individuálně. Jsme proti plošnému odsuzování skupin na základě náboženství, národnosti či etnika.“

Tolik prohlášení Republikové rady Svobodných z dnešního dne, které na webu strany publikovala tiková mluvčí strany Kateřina Kašparová.