Je Adam Bartoš někým řízen? Není Národní demokracie jen provokací?

Na začátku všeho vždy stojí dobré úmysly. To nepochybně. Ovšem pokud se dají věci do pohybu, tak pak už nebývají vesměs tím, čím byly a nejsou tím, čím původně být měly. Dnešním problém je povrchnost v tom, že se věci neanalyzují do hloubky a tím méně do minulosti.

Adam Benjamin Bartoš | foto: facebook.com

Adam Benjamin Bartoš | foto: facebook.comNárodní demokracie, tehdy ještě s přídomkem v názvu „NE BRUSELU“ byla založena na základech tehdejší strany Právo a Spravedlnost, což byl okruh lidí, kterým je blízká iniciativa kolem Akce D.O.S.T.

Změna ve vedení strany a názvu směrovala k zvýšení možností „národní“ scéně uspět ve volbách do Evropského parlamentu. Nestalo se tak. Ovšem každý soudný to mohl předpokládat. Naopak to mohly vidět tajné služby jako příležitost. Něco se děje.

První velkou reklamu udělala Národní demokracii Česká televize

A právě pro těchto volbách, kdy byly strana zviditelněna ze strany České televize, která Národní demokracii udělala převelikou reklamu zakázaným spotem, který objektivně nenesl nic závadného. Ovšem právě to zdůvodnění, že nese závadné myšlenky, postoje a názory byla ta nejlepší reklama. Cenzura jako reklama? Perfektní tah. Ale koho?

Tady bych již řekl, že se nejednalo o náhodu. Ten kdo to spustil, si musel být vědom, toho že zakázaný spot bude reklama s tím, že o straně, o které věděli jen odborníci, členové a sympatizanti, se začne mluvit. A začalo.

A pak už to šlo jako na drátkách

Demonstrace proti homosexualismu, kdy členové předsednictva strany seděli v cestě průvodu homosexualistů, kteří táhli městem a jejich zatčení; Obrana sochy sv. Václava s projevy, kdy projev Adama B. Bartoše rušili projíždějící motorkáři; Pak teatrální pochod vůči obrněncům vojsk Spojených států, při kterém byl opět Adam B. Bartoš zadržen policí a pak „slavné“ tábory lidu. Šibenice, pálení hadru, coby vlajky EU; to vše už pod ochranou policie.

Vidíte tu změnu? Kritika se ovšem valí ze všech stran, ovšem kritika je také reklamou a žene nové sympatizanty k Národní demokracii, lidem Adama Bartoše pod křídla.

Vše na první pohled neprobíhá asi jen tak neplánovaně, jelikož razance projevů a vystoupení se v čase vyvíjí. Což vede ke spekulaci, že vše to může být jen do předu připravený plán. Vše je tototiž dávkováno s chirurgickou přesností.

Rozvrat DSSS pod vedením Bartoše?

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) se zapojila do projektu Národní demokracie pod označením Národní kongres. Mělo jít o proces integrační, tedy sblížení postojů obou stran, kdy heslem kongresu bylo Ani vpravo, ani vlevo. Pro národ. To eliminovalo ideologické rozpory mezi dalšími zúčastněnými stranami a uskupeními.

Ovšem pak přišlo Bartošovo vystoupení před kamerou šířené po internetu, kde vyzval Adam Bartoš členy DSSS k možnému přestoupení k Národní demokracii. A co bylo kolem toho dál, ne nutně chronologicky v čase?

Zrušení spolupráce Národní demokracie s DSSS v rámci Národního kongresu a asi to nejdůležitější: Šíření informace, které označovala předsedu DSSS Vandase za plukovníka Bezpečnostní informační služby (BIS).

Spojení Národní demokracie a DSSS hodně rozladilo část signatářů Manifestu Akce D.O.S.T. Nesleduji přesně stav odvolávání signace tohoto manifestu, ač jsem také signatářem, ale co se nyní děje mne vede k myšlence – odvolat svou signaci pod Manifestem Akce D.O.S.T.

To co předvedli členové a sympatizanti Národní demokracie na posledních Hovorech na pravici, kde jsem v minulosti vystupoval jako host panelu, mne velmi nepěkně překvapilo. A reakce od pořadatelů jsem nějak nezaregistroval. Začala tehdy účelová radikalizace?Kdo je tedy spolupracovníkem BIS?

Informace, kdo s českou kontrarozvědkou spolupracuje a kdo ne, to je složitý oříšek. Jelikož BIS Vám žádné potvrzení, že jejím agentem nejste, nevydá a pokud by vydala, tak by to mohlo zpravodajsky znamenat pravý opak. A určitě se nebudou zpravodajci chlubit tím, kdo s nimi spolupracuje. Pak by jakákoliv spolupráce byla bezcenná.

Informace o plukovnictví Vandase u BIS mohla být jen zlá pomluva, anebo správně šířená informace zpravodajci, aby sledované objekty, tedy členové DSSS zvedli kotvy a přesídlili se do lépe připraveného projektu, který by odpovídal 21. století, což může být právě Národní demokracie. Netvrdím, nevím, tuším, spekuluji.

Pokud má tajná služba přístup k členské evidenci a má své lidi ve straně, tak má perfektním způsobem zmapovanou scénu, kterou sleduje, monitoruje a vyhodnocuje. V rámci zpravodajské práce může také tomuto prostředku, kterým je politická strana pomáhat, aby se řady této strany rozrůstaly a tím rostl počet osob pod kontrolou kontrarozvědky.

Každý plán a strategie má slabá místa

Nechci konstatovat, kdo je kdo. Pokud je to zpravodajská hra, tak se to stejně nikdy plně po pravdě nedozvíme. Ovšem můžeme to dění, to mravenčí lopocení, pozorovat. Je velmi podivné jakým způsobem Národní demokracie vystoupila z mediální tmy. Mluví se oni, sice ne příliš pěkně, ale i špatná reklama je reklamou.

A pro někoho je to informování, které partaj očerňuje, a pro někoho je to rajská hudba. Lákadlo. Adama Bartoše vnímají kontroverzně i v evropském zahraničí, kde je také znám svým seznamem Židů, či knihami o obřezané republice a podobně. V rámci svobody slova, si nedovolím nijak komentovat. A ani nechci.

Imigrace jako zástupný problém?

V rámci kritiky islamizace ze strany Národní demokracie došlo k absolutní radikalizaci strany. Politická strana má využívat politické prostředky a nikoliv stát na rohu ulice s papírovým transparentem a hulákat v ulicích. Veřejné mítinky sice jsou v rámci politické kultury běžné, ovšem v rámci politické slušnosti mají své meze a měly by přicházet jako možnost poslední a ne první.

K vyhrocení všeho vždy dochází v davu, jelikož 100 jedinců s IQ 120 nevytvoří nikdy dav o celkovém IQ 12 000, nýbrž ten dav bude mít dohromady IQ jen 100. To co vidíme, to není populismus, ba ne. To je zneužití situace a její využití. Také řízeným způsobem?

Jakou roli v tom všem hraje Tomio Okamura? Jen okrajovou, veze se na vlně, jako surfař, jen ta vlna je malá a umělá. Dlouho nevydrží. Tedy pokud jí někdo zase nějak nepřiživí. Kdo? Uvidíme.

Závěrem? Ne, ono to nekončí. Žije to po svém dál

Zůstávají ovšem stále otázky, proč byla z výslunní stažena DSSS, proč Česká televize instalovala na místo DSSS Národní demokracii a proč začíná Adam Bartoš tak nějak dle mého pozorování vandasovatět ve vystupování. Je to jen hra? Je to jen póza? Už to není ten Bartoš, který šel s dětskou imitací štítu proti vojenským obrněncům.

Dnes vidíme Adama sebejistého. Až moc jistého, což se v politice, kde žádná věc neleze nadobro vyhrát, ale ani nelze na dobro prohrát, věc nevídaná. Proto poslední otázky, které se nad tím vznášejí. Je Adam Bartoš řízen BIS? Má Národní demokracie sloužit jako provokace BIS k monitorování této části společnosti?Text má vést čtenáře k zamyšlení. Redakce nemá žádné informace, že by Adam Benjamin Bartoš nějak spolupracoval s českou kontrarozvědkou (BIS), či jinými tajnými službami. Jsou to jen střípky rozbité mozaiky, kterou mohl autor poskládat špatně. Kdo má patent na rozum?

Víte více? Pokud ano, nebo pokud si myslíte, že je tato mozaika složena zcela špatně, tak nám dejte do redakce vědět více na [email protected]. Anonymy a neověřitelné pisatele nebudeme brát na zřetel.