Blázni říkají duševně zdravým: Jsi fenoxob, rasista, nácek, extremista…

Pomalu dnes a denně slyší obyčejný člověk, který není ochoten nadšeně hýkat nad přílivem nelegálních imigrantů tato slova. A co slova nenávist, ustrašenost, zbabělost…

ocásci z Brna

ocásci z Brna

A není to náhodou o tom, že nechce obyčejný človíček žijící v České kotlině, opakovat chyby, které udělali lidé na západ od České republiky, kteří dnes jen vyjeveně hledí na to, co se u nich doma děje?! Ony průzkumy veřejného mínění, leckdy dělané doslova na zakázku, jsou již tak jednoznačné, že je již média raději neuvádí. Jenže co je lidem platné, že nelegální imigranty nechtějí, budou jim přiděleni.

Pro příklad nemusíme chodit daleko. Ve Slovenském Gabčíkovu se vyjádřilo 96,67% občanů v tamním referendu PROTI přijetí 500 ilegálních imigrantů z Rakouska, proti zřízení, prý dočasného, uprchlického tábora. A co jim to bylo platné? Nic, absolutní nezájem o to, co si lidé myslí. Orgány slovenské státní správy se oním rozhodnutím občanů řídit nemusí a již také oznámily, že se jím řídit nebudou. Takže obyvatelé Gabčíkova budou mít „obohacen“ život.

Ilegání imigranté prý utíkají kvůli válkám. Asi je to zčásti pravda. Nicméně, NĚKDO jim sakra ty zbraně dodává? KDO? A čím za ně ti chudí lidé, kteří nemají ani na hrst datlí, platí? Přece to neplatí z peněz, které se na chudáky vyberou zde u nás v Evropě, v Kanadě, USA, Austrálii a jiných státech, které sponzorují a zahraňují Africké chudáky? Osobně si myslím, že pokud by si místo kalašnikova obyvatelé Afriky koupili z těch peněz pytel rýže, zřejmě by na tom byli lépe. Ale to je čistě můj názor. Někdo řekne, že tam vládne strašlivá korupce, a že se ony peníze k obyčejným lidem vůbec nedostanou. No tak jim je SAKRA neposílejme. Není moudré sponzorovat lumpy a darebáky!

Naneštěstí již v roce 2005 a zde přikládám odkaz na daný článek psal The Gurdian, a citoval při tom vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Antoia Guterrese, že je v pohybu na celém světě 25 milionů lidí, kteří ale NEJSOU UPRCHLÍKY, jenom my je tak nazýváme. To je ona ekonomická migrace. A na ně bohužel dává OSN peníze. Ne na ty, kteří zůstanou doma a snaží se cokoliv se svým životem udělat. Ale na ty, kteří opustí svoji zem a jdou za svým snem.

Takže kam jsme to s tímto, promiňte ale budu sprostý – úchylným pomáháním, za těch deset let dotáhli? Dle této oficiální statistiky v současnosti žije v zemích Evropské Unie 33,5 milionu lidí, kteří se NENARODILI v Evropě. Vůbec zde není zohledněno, že imigranté v druhé nebo třetí generaci se stále považují za NE Evropany a tíhnou ke svým původním zemím. Ale to je o něčem trošku jiném. Kdo umí anglicky, lehce si číslo ověří. Kdo neumí, přeloží mu to celkem snadno kdejaký překladač. Myslím si, že to jsou dost drsné počty, 25 milionů na celém světě, a najednou jen v Evropě 33,5 milionu.

A ne abych strašil, ale abych ukázal jak to vlastně je dnes. Doplním jednu také velmi zajímavou oficiální statistiku, opět z Organizace Spojených Národů. Která ukazuje, že v pohybu bylo v roce 2013 celkem 231,5 milionu lidí.

Kam chtějí jít? No nejlépe k nám. Do Evropy. Austrálie je nechce, a také se k tomuto problému postavila tak, že prakticky nemají ilegální imigranté v Austrálii žádnou šanci. Afrika? Asie? Božínku vždyť od tamtud utíkají. Severní Amerika bere jen část z onoho počtu a zbytek… No zbytek, ty stovky milionů lidí se chtějí mít dobře v Evropě! Ano, v Evropě!

A kam se naskládají, to tedy netuším. Protože již TEĎ má Evropa s nelegálními imigranty podstatný problém.

Evropa má rozlohu asi 10 058 000 km²  – v Evropě žije asi 742 500 000 obyvatel, tedy zhruba 73.8 obyvatel na km²

Afrika má rozlohu asi 30 500 000 km² – v Africe žilo v roce 2013 asi 1,1 miliardy obyvatel, tedy zhruba 36,06 obyvatel na km²

Demografická křivka v Africe je neúprosná, populace se znásobuje. A to z 229 milionů obyvatel v roce 1950 na 630 milionů obyvatel v roce 1990, a na více než 1,1 miliardy obyvatel v roce 2013. Současné odhady mluví o budoucím nárůstu populace v Africe, kdy by v roce 2050 měla mít 2,4 miliardy obyvatel a v roce 2100 až 4,18 miliardy obyvatel.

Afrika je neuživí, tedy pokud budou hospodařit tak jak hospodaří. A co potom? To všichni půjdou do Evropy? Jenže Afrika se do Evropy prostě nevejde.

Takže je zde na místě otázka, jsme opravdu všichni náckové, xenofobové, nacisté a rasisté?


Zdroj.