Média jako vládní komunistický věstník: Vládní výbor vyzval vládu, aby se snížila xenofobie

Tak vládní výbor vyzval vládu, aby přijala opatření. Výborně. Vláda určitě vytvoří jiný výbor, aby na výzvu prvního výboru správně reagoval.

Petr Hampl

Petr HamplJiný výbor vytvoří akční plán a předloží jej k oponentuře několika komisím, které budou pro ten účel sestaveny. Po dlouhém schvalování dostane ten původní vládní výbor odpověď, se kterou nebude spokojen a pošle to dalšího kola.

Vlastně to není tak špatné, protože to znamená, že se úředníci a politici na chvíli zabaví a budou o něco méně škodit. Jen nedokážu pochopit, proč o tom média referují, jako by to byla nějaká událost.

To už opravdu klesla na úroveň státních věstníků z komunistických dob?