Důkazy: ČSSD je zaprodaná a podporuje islamizaci místo ochrany vlasti a národa

PRAHA | Pod tlakem veřejného mínění se dnes předáci ČSSD na veřejnosti staví tak, že odmítají masovou imigraci a chrání české občany. Přitom multikulturalismus a masová imigrace včetně boje proti identitě českého národa a jeho nezávislosti je součástí ideologie ČSSD, informuje server Českého portálu EUportal.cz.

Slávek po jednání s kýmkoliv....

Slávek po jednání s kýmkoliv….

„Vzpomeňme, co hlásá Dientsbier, Marksová a další,“ připomíná web protičeské sociální inženýry a vlastizrádce.

„ČSSD má senátora muslima, Hassana Meziana, a její europsolanec Miroslav Poche podporuje kvóty na imigranty. ČSSD vždy podporovala multikulturní výchovu ve školách. ČSSD prosazuje multikulturní výchovu ve školách,“ to jsou podle zmíněného webu jasné důkazy o vlastizrádné ČSSD, která v rámci EU likviduje národ a národní stát.

multikulturní socani

multikulturní socani

Co dokázal vyzvracet Poche:

„Evropská unie je založena na principu solidarity a my jsme její součástí a jako takoví bychom měli kromě čerpání výhod být schopni pomoci i těm zemím EU na jihu Evropy, které nápor uprchlíků musí zvládat. Česká republika je velkým příjemcem dotací z EU, za evropské peníze stavíme dálnice a silnice, školy a školky, vybavujeme nemocnice, provádíme rekvalifikace nezaměstnaných a mnoho a mnoho dalšího přínosného pro naši zemi. Ale logika, solidarita i základní slušnost mně říká, že nelze ruku natahovat.

Proto se osobně přikláním k tomu imigranty v České republice přijmout a poskytnout jim prostor pro nový život. Vím, že to není názor populární, natož většinový, ale jsem pevně přesvědčen, že je to názor správný. Když utíkali tisíce lidí před válečnými hrůzami druhé světové války či naši občané před komunistickým pronásledováním, byli vděčni za každou pomoc. Přijetí 525 zoufalých lidí je v prvé řadě humanitární akt vůči běžencům a zároveň solidární akt vůči ostatním zemím EU. Jako sociální demokrat v 21. století se domnívám, že by je ČR měla učinit.“

ČSSD v minulosti chválila a vyzdvihovala multi-kulti a islamizaci

Kulturní rozmanitost se v Evropě v posledních letech rychle rozrůstá. Díky dnešní globalizaci světa se tak i charakter České republiky pomalu mění a naše země se začíná stávat multikulturní.

Evropský rok mezikulturního dialogu – Spolu v rozmanitosti ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ SEKCE PR A MARKETINGU TISKOVÁ ZPRÁVA Evropský rok mezikulturního dialogu – Spolu v rozmanitosti (Praha, 11. června 2008) Kulturní rozmanitost se v Evropě v posledních letech rychle rozrůstá. Díky dnešní globalizaci světa se tak i charakter České republiky pomalu mění a naše země se začíná stávat multikulturní. Už i my jsme zemí, kde narůstá počet používaných jazyků, vyznávaných náboženství, nejen národnostních menšin, ale i etnických skupin a jejich kulturního zázemí, které si s sebou do České republiky přivážejí. ČSSD rozvoj multikulturalismu podporuje. Vnímá ho jako unikátní příležitost, která má na jedné straně zásadní vliv na uchování kulturních dědictví jednotlivých států a na druhé významně přispívá ke vzájemným poznáním mezi národy a spatřuje v něm jeden ze zdrojů rozvoje moderní české identity. Proto se ČSSD jednoznačně hlásí k Evropskému roku mezikulturního dialogu, který vyhlásila Evropská unie pro rok 2008. Je to právě multikulturalismus, který bude v budoucnu spoluutvářet směr, jímž se Evropská unie vydá. Mezikulturní spolupráce může přispět k větší evropské soudržnosti i podpoře identity a zejména k odstraňování nedorozumění či předsudků, xenofobie i rasismu. Interkulturní kompetentnost totiž vyzdvihuje takové ideje jako jsou znalost základních demokratických hodnot a lidských práv, základních zásad mezikulturního dialogu. Právě proto ČSSD tento dialog jednoznačně podporuje, ale bohužel také negativně vnímá spíše vlažné stanovisko současné vlády k této problematice. V kontextu mezikulturního dialogu se taktéž pesimisticky dívá na předsednictví České republiky v EU, neboť zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se postoj současné české vlády k tak závažnému problému obracel k lepšímu. Kateřina Kalistová předsedkyně Ústřední kulturní komise ČSSD.

[Zdroj textu]