V Praze vzniká Evropský vlastenecký institut (EVI)

Vzniká zakládací výbor Evropského vlasteneckého institutu (EVI). Do tohoto výboru budou pozvání významné osobnosti z celé Evropy, informuje předseda OK strany Jiří Janeček. „Evropský vlastenecký institut bude mít sídlo v Praze,“ dodává Janeček.

Václav Klaus, Marine Le Pen , Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Václav Klaus, Marine Le Pen , Tom Van Grieken (Vlaams Belang)„Smyslem institutu je vytvořit v Praze evropské centrum, které by rozvíjelo euroskeptické myšlenky, analyzovalo současný politický vývoj. Institut by předával odborné a relevantní informace, analýzy, průzkumy,! vysvětluje Jiří Janeček a dále poskytl redakci webu VlasteneckeNoviny.cz další informace o Evropském vlasteneckém institutu:

Evropský vlastenecký institut (EVI), by sloužil jako protiváha veřejným institucím a organizacím, které jsou financované z Evropské unie a mají sloužit pouze k šíření pozitivní a někdy i lživé propagandě tohoto projektu. V současné době neexistuje společný evropský institut- centrum, které by mohlo podporovat lokální politická a občanská hnutí, které mají euroskeptický program.

Vysoké školství ve většině Evropy je infikováno levicovým multikulturním myšlením a tak jedním z cílů EVI je do dvou let od založení institutu vytvořit v Praze Vysokou školu se zaměřením na výchovu samostatných jedincům s vlasteneckým konzervativním názorem, kterým se dostane všeobecný a nikým necenzurovaný materiál ke studiu. Půjde o inkubátor možných budoucích politiků nebo pracovníků státní správy. Výuka bude probíhat v českém jazyce, angličtině a následně polštině.

Institut bude v Praze organizovat přednášky, překládat zahraniční literaturu, podporoval místní spolky, hnutí a malé politické strany.

Hlavní cíle EVI:

  • Vlastenecky a konzervativně vzdělávat nové politické osobnosti
  • Publikační činnost
  • Obnovovat národní tradice a kulturu
  • Vybudovat politický inkubátor a pomocí grantů podporovat euroskeptické, konzervativní a vlastenecké strany
  • Organizovat konference a přednášky evropských politiků a odborníků
  • Vlastenecky a konzervativně vzdělávat nové politické osobnosti

Cílem je vytvoření výukových skript, výukových programů, zajištění odborných lektorů a profesorů pro zahájení výuky a získání akreditace na založení vysoké školy se sídlem v Praze. Cílem je otevřít bakalářské studium pro školní rok 2017/18. Na evropské úrovni je základním dokumentem určujícím směřování české vysokoškolské soustavy ve zkratce ET 2020.Publikační činnost

Aktuálním informačním kanálem budou internetové stránky v několika jazykových mutacích, které budou pravidelně informovat o ekonomické a politickém dění se zaměřením na konzervativní politiku. Součástí internetových stránek, bude youtube kanál, který bude nabízet pravidelné rozhovory s moderátorem.

Vydávání překladů projevů a zahraniční literatury v několika jazykových mutacích, monitoring a relevantní průzkumy. Zveřejňování odborných analýz a rozborů ze současného, ale také z minulého období.

Podpora vydávání odborných titulů současných autorů a politiků. Podpora regionálních zajímavostí s akcentem na vlastenectví.

Obnovovat národní tradice a kulturu

EVI bude nejen podporovat propagační a publikační činnost, která má připomenout zapomenuté národní tradice a osobnosti, ale také se aktivně podílet na kulturních akcích, obnovách pomníků, instalací informačních desek na místech, kde došlo k historicky zajímavým a důležitým událostem, které jsou v řízeném režimu zapomnění. EVI chce organizovat veřejné vzpomínkové akce. Podporovat lokální patrioty.

Vybudovat politický inkubátor a pomocí grantů podporovat euroskeptické, konzervativní a vlastenecké strany

EVI musí být protiváhou štědře dotovaného neziskového sektoru, který má dnes neomezené možnosti v oblasti šíření propagandy a ovlivňování veřejného mínění.

EVI bude jediným evropským orgánem, který zavede otevřený grantový systém pro v malé politické strany. Bude nabízet bezplatnou právní pomoc při organizování demonstrací nebo jiných politických akcích. Poskytne bezplatně technické zabezpečení akcí a vratných propagačních materiálů.

EVI musí být centrem pro veškeré konzervativní a euroskeptické uskupení ve střední Evropě, která nemá sebemenší podporu pro širší rozšíření svých politických myšlenek.

Zatímco vysoká škola bude celoevropským projektem, grantový systém podpory malých neparlamentních politických uskupení se bude zaměřovat, především na Česko, Slovensko, Polsko a Bulharsko.


Organizovat konference a přednášky evropských politiků a odborníků

Prestiž institutu jednoznačně dodá přednášková činnost tuzemských a zahraničních odborníků, politiků, ekonomů, umělců, kteří budou aspoň malým kouskem myšlenkově propojeni s ideovým projektem EVI.

Chceme nabídnout obrovský rozptyl od Marine Le Pen, HC Strache, Václava Klause po například ministra zahraničí Ruska Sergeje Lavrova.

Harmonogram příprav:

  • Zahájení procesu tvorby EVI ( legislativa, přípravný výbor) – listopad 2015
  • Zajištění centra EVI ( nemovitost s přednáškovým sálem) – červen 2016
  • Příprava akreditace 2016