Je důležité, zda mají agresoři samopaly a tanky? Znamená to, že když je odloží, přestávají z nich být agresoři? Rozhodně ne.

Agresoři jsou ti, kdo si chtějí vzít naši zemi, usadit se v našich domech, vyhnat nás nebo z nás udělat své otroky a zavést tady své zákony. Dokud nenaráží na odpor, nemají žádný důvod postupovat ve formě ozbrojených oddílů. Proč by se tím měli namáhat, když si vezmou všechno, co chtějí, bez boje?

Petr Hampl

Petr HamplAplikovat v takové situaci zásady, jaké obsahuje mezinárodní úmluva o uprchlících nebo třeba právo na řádný soudní proces, je absurdní. To bude na místě teprve, až bude agrese odražena a bude se řešit trestní odpovědnost.

A že jsou mezi ně vmícháni i nějací dobří lidé? Nejspíš tomu tak bude, ale je na nich, aby se dokázali vymezit proti ostatním. Břemeno rozlišování nemůže být kladeno na nás.


Reklama: