Máme se podělit o problémy západní Evropy?

Západoevropské země se dnes potýkají s krizí ve společnosti, neboť nedokázaly dostatečně integrovat své přistěhovalecké komunity. Přednost měly ekonomické výhody. Současná uprchlická krize tyto problémy jen znásobí.

Milan Šarapatka

Milan ŠarapatkaNěmecká kancléřka Angela Merkelová prohlásila, že muslimové jsou již dnes součástí kultury mnoha evropských států. Má pravdu a má to své historické důvody. Její slova byla vstřícně přijata zejména v zemích s koloniální minulostí, ve Francii i jinde. Stejně tak se setkala s pochopením v zemích, které v 60. až 80. letech minulého století k pozvaly statisíce námezdních pracovníků z rozvojových zemí.

Dnes se však jejich přistěhovalecké komunity ocitly v těžké krizi a dochází k jejich pravidelným střetům s majoritní společností. Chaos, způsobený necitlivými intervencemi Západu v mnoha oblastech rozvojového světa, a následná uprchlická krize jen ještě více přilévají olej do tohoto ohně. Západoevropské vlády, které fatálně zanedbaly integraci svých původem neevropských spoluobčanů a jejich potomků, se teprve nyní dodatečně snaží najít způsob, jak se svými přistěhovaleckými komunitami žít. Nic jiného jim také nezbývá. Tvoří v některých případech významnou část obyvatel těchto zemí. Z toho také pramení jejich dnešní přístup k imigrantské vlně.Středoevropské státy jsou v úplně jiné situaci. Nepodílely se koloniálních výbojích v minulých staletích a vzhledem ke čtyřicetileté nadvládě tehdejšího Sovětského svazu se ani neúčastnily poválečné rekonstrukce Evropy a hospodářského boomu od poloviny minulého století. Zahraniční diaspory, žijící ve středoevropských zemích, jsou malé a nejsou s nimi prakticky žádné problémy. A tak to i musí zůstat! Pokud budeme imigranty do naší země přijímat, musíme si je mít možnost sami aktivně vybírat a musíme mít předem jasno, jakým způsobem je budeme integrovat do majoritní společnosti.

Jen tak se nedostaneme do stejné situace, jakou dnes sledujeme v západní Evropě a kterou se nám evropští úředníci snaží vnutit.
Zdroj.

Reklama: