Dmitrij Anatolovič Medveděv představil rozvojový plán ekonomiky Ruska

MOSKVA | Ruský premiér Dmitrij Anatolovič Medveděv ve svém projevu na Mezinárodním ekonomickém fóru v Soči představil rozvojovou strategii Ruska do roku 2030. Poukázal na to, že země se pokusí snížit svou závislost na ropě prostřednictvím reforem, informují HlavnéSprávy.sk.

Dmitrij Anatoljevič Medveděv

Dmitrij Anatoljevič MedveděvDmitrij Anatolovič v Soči oznámil, že příjmy z ropy a zemního plynu pokryjí rozpočet Ruské federace poprvé méně než z 50%. Podle něj je důvodem pokles cen ropy a flexibilní měnová politika Ruska, kterou však třeba podporovat. Proto se země bude snažit být méně závislá na fosilních palivech a nastaví potřebné reformy. Pokud by najednou došlo k neočekávaným ziskům z prodeje ropy, měli by se zaměřit na státní investiční fondy.

Ruská odborná veřejnost dokonce už začala pracovat na rozvojové strategii pro zemi až do roku 2030. Tato strategie bude mít čtyři priority: Investiční aktivity, substituce dovozu, kvalita státní správy a rozpočtová politika.K investičním aktivitám ruský premiér řekl: „Cílem je odstranit překážky, které brání soukromým penězům vstoupit na trh.“ V průběhu loňského roku bylo vytvořeno několik institucí, např. Nadace pro rozvoj průmyslu, na pomoc soukromým podnikům v jejich počátečních fázích vstupu na ruský trh.

Pod pojmem substituce dovozu se rozumí nahrazení dováženého zboží výrobou v tuzemsku, což je zvlášť důležitým prvkem pro strukturální reformy a konkurenceschopnost. „Návrat ruského zboží na trh je prvním krokem a konečným cílem je vytvoření konkurenceschopné výroby,“ konstatuje Dmitrij Anatolovič.