Jiří Janeček po jednání s Václavem Klausem: O migraci musí rozhodnout občané v referendu

PRAHA | Dnes v deset hodin dopoledne jednal předseda Občanské konzervativní strany Jiří Janeček s Václavem Klausem. Jednání proběhlo v budově Institutu Václava Klause. Jiří Janeček zastupoval při jednání i Stranu zdravého rozumu a Patrioty ČR, kdy tyto strany kooperují v rámci politických aktivit. VlastneckeNoviny.cz přinášejí exklusivní rozhovor:

Václav Klaus a Jiří Janeček

Václav Klaus a Jiří JanečekPane předsedo, dnes jste měl jednání s Václavem Klausem ohledně migrace. Jaký byl obsah tohoto jednání a v jakém duchu se nesl?

Nejprve jsme se shodli na tom, že nebojujeme proti islámu a že viníkem teto imigrační krize je současná vláda. Imigrace a přijímaní uprchlíků je až důsledek selhání naší vlády.

Tato vláda nemá mandát k přijímání migrantů a ohrožovat tak strukturu obyvatelstva České republiky. Chceme vládě společně domluvit, aby se zeptala českého národa, zda tato vláda bez mandátu mže obsazovat naší republiku migranty.

Migranti využili současnou situaci, kdy si o to sama Evropa řekla svým bezbřehým sociálním programem.

Mluvíte společně, ovšem podle našich informací má pan Klaus jednat i se zástupci vlády. Je toto ten způsob, jak chce Václav Klaus přinutit vládu k odpovědnosti?

Vláda si musí uvědomit, že nemá mandát v tak závažné věci jako je naředění českého obyvatelstva jinou kulturou! Musí se zeptat například formou referenda. Jde přeci o zásadní věc a budoucnost původního obyvatelstva České republiky.Dovolte mi dotázat se a řešili jste i možné kroky, když vláda odmítne jednat o referendu a bude jednat svévolně? Co pak?

Musíme najít formu vzdoru, který bude důstojná a nebude napadána kvůli rasismu, kdy takovou bude vláda brát vážně. Například by se mohlo jednat o pochod, kde by předem ani potom nebyly žádné projevy. Pochod v rámci hesla: Vládo nemáš mandát na přijímání uprchlíků. Zeptej se svých občanů!

Závěrem zdělte našim čtenářům. Jaký postoj mám OK strana k migraci a k islámu obecně?

Tak prvně musím zdůraznit, že nebojujeme s islámem. Bojujeme a nesouhlasíme s nelegální migrací. Kdy požadujeme uzavření hranic. Současné uprchlíky navrhujeme ponechat v Turecku, kdy na takový tábor bychom měli finančně přispět v rámci solidarity.

Migranty, kteří přes Řecko vstoupili do Evropy vrátit zpět Turecku. Ovšem i v těchto případech je nutné na základě individuálních posouzení země EU rozhodnout o tom, zda jim azyl přidělí či ne. To však nesmí být formou diktátů či nějakých kvót na nucené přerozdělení migrantů.

Osoby, které přišly do Evropské unie nelegálně je nutné vrace do zemí jejich původů, ale navíc je třeba přestat hloupě útočit na Rusko, které za Evropu v Sýrii tahá z ohně horké kameny tím, že chce porazit Islámský stát, kdy podpora Ruské federace musí být jasná: Morální, materiální, ale i přímou vojenskou účastí ve společné koalici s Ruskou federací.


Reklama: