No pasarán! Prostě ty hordy imigračních nájezdníků nesmí projít a jako kobylky Evropu vydrancovat

„Neprojdou!“ Toto heslo pochází z dob španělské občanské války, kde republikáni bránící Madrid s podporou dobrovolníků z celého světa bojovali proti fašistům generála Franka. Je smutné, že po téměř osmdesáti letech je toto heslo aktuálnější, než kdykoliv předtím. 

Je obrovská chyba, že Německo nebylo po válce rozděleno na původní malé státy

Německo není tradiční evropskou zemí. Ještě na začátku 19. století byla na území dnešního Německa řada nezávislých států, státečků a svobodných měst. Po druhé světové válce měly být německý národ a německý stát prohlášeny za zločinecké a měly být obnoveny malé…