Audio

Na prahu změn se Zdeňkem Jandejskem

AUDIO | Zdeněk Jandejsek si v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídal o dosavadní zemědělské politice ČR a Evropské unie, o rostoucích cenách potravin a o nutnosti změn směřujících k potravinové soběstačnosti státu.

Na prahu změn s Jiřím Klapkou

AUDIO | Jiří Klapka si povídal v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným mimo jiné o české kultuře v Rusku a ruské v České republice, o současné rusofobii či o přepisování historie u příležitosti…

Na prahu změn s Janem Žaloudíkem

Jan Žaloudík si v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídal zejména o současné pandemii, jejím průběhu, předpokládaném vývoji i o adekvátnosti přijatých opatření a jejich dopadech na společnost. Jan Žaloudík je bývalý děkan…

Na prahu změn s Jaroslavem Novákem

Jaroslav Novák si v rozhovoru povídal s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídat o stavu českého průmyslu před Listopadem 1989, o polistopadové privatizaci a zvláštnostech domácího podnikání a o národních projektech v době koronavirové. Jaroslav…

Na prahu změn s Alenou Vitáskovou

AUDIO | Alena Vitásková si v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídala o české energetice a osobním střetu s organizovaným zločinem. Ale také o nutnosti ochrany práv a svobod občanů i o nápravě…

Na prahu změn s Janem Pokorným

Jan Pokorný si v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídal o rovnováze mezi vegetací a sluneční energií, o vlivu kácení lesů a umělého odvodňování na vysušování krajiny a o katastrofálních důsledcích nedostatku vody…

Na prahu změn s Vítem Vojtou

Vít Vojta s v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídal o všem, co souvisí s Čínou historicky, kuturně, politicky i obchodně.

Na prahu změn s Janem Štroblem

Jan Štrobl si v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídal o stavu českých lesů, o kůrovci, suchu a komplexním vlivu současné ekologické politiky na budoucnost české společnosti.

Na prahu změn s Jindřichem Plochem

AUDIO | Jindřich Ploch si bude v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídal o průmyslu 4.0, o českém leteckém průmyslu a jeho budoucnosti, inteligentních dopravních systémech, ale třeba i o smolenské letecké katastrofě…

Na prahu změn s Marií Neudorflovoou

Marie Neudorflová je historička a politoložka. V rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným si povídala o T. G. Masarykovi a jeho době, o ženském hnutí 19. století, o současné genderové ideologii, vlastenectví a demokracii.