Barevný rasismus

Proč jsem emigroval z islámské Británie? Celé ulice nepracujících mu-slimáků a strach o holý život

„Bylo doloženo, že v Birminghamu byly učiněny pokusy zavést právo šaría na základních školách. Ve školách byly umístěny plakáty, kde byly děti nabádány, aby se řádně modlily, jinak se dostanou do pekla. Na těchto plakátech byly dívky učeny, že nesmějí…