Bordel

Buzerují a sami mají bordel v papírech! Generální ředitelství cel mělo chyby v uveřejňování smluv, inventurách i oceňování majetku

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření Generálního ředitelství cel (GŘC) s majetkem a prostředky státu v letech 2017 až 2018. Neúčelné a nehospodárné vynakládání prostředků sice kontroloři nezjistili, GŘC ale chybovalo při uveřejňování smluv v registru smluv, inventarizaci a oceňování majetku…

Neskutečný bordel. Mohlo se krást? Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo chyby v účetnictví a nedostatky ve vnitřním kontrolním systému

PRAHA | Nejvyšší kontrolní úřad prověřil údaje závěrečného účtu Ministerstva práce a sociálních věcí, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky za rok 2018. Informuje NKÚ o neskutečném bordelu na ministerstvu, které vede socka z ČSSD Jana Maláčová. Kradla? Kradlo se?…

Ne každá poštovní známka má sběratelskou hodnotu

PRAHA | Použije-li Česká pošta ve svých podmínkách služeb neurčitý pojem, aniž by ho blíže vysvětlila, je spravedlivé jej vykládat vždy k její tíži. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí o námitkách proti vyřízení reklamace, o kterém informuje vydaná monitorovací zpráva.…

Udělá pořádek v bordelu? Generálním ředitelem České pošty bude šéf SAP Česká republika a SAP Slovensko

PRAHA | Výběrové řízení na nového generálního ředitele státního podniku Česká pošta vyhrál Roman Knap, dosavadní generální ředitel firmy SAP Česká republika a SAP Slovensko. V následujících dnech proběhne mezi vítězným kandidátem a Ministerstvem vnitra jednání o dalším postupu včetně…

Chlast, policie a botičky

Praha chce v historickém centru zakázat popíjení na ulicích. No a co? Zákaz pití alkoholu na ulici přece není atak na svobodu. Ani na piknik na Petříně, kde si chce někdo romanticky vypít 2 deci vína.