Černé opice

Masové rabování v Chicagu. Mé město v obležení

Včera, to je v pondělí ráno, jsem se probudil do hrozivé skutečnosti. Mail, zaslaný všem obyvatelům zdejšího obvodu mi sděloval, že během předcházející noci z neděle na pondělí, došlo na nejvýznamnější chicagské třídě, nazvané Velkolepá míle (Magnificent Mile), a patřící…

Žádná historická vina bělochů neexistuje

V prvním období byli také bílí otroci, vesměs Irové. Byly i případy, kdy černoch vlastnil bílé otroky či otrokyně. V dalších případech černoši vlastnili černé otroky. Napadá mě kuriózní příběh z roku 1830, kdy žena černoška získala svobodu, vydělala si…

Nepřekonatelný výsměch

Je pro mne zcela nepochopitelné, proč tito lidé nejsou ihned po nelegálním překonání hraničních bariér zadrženi a odvezeni zpět do země původu. Opravdu si někdo myslí, že jde o lidi, kteří chtějí v Evropě žít podle našich zákonů, chovat se…