Česká pošta

Česká pošta nabízí k odkupu bývalý klášter sv. Gabriela

PRAHA | Česká pošta opět nabízí k odkupu areál bývalého kláštera sv. Gabriela na pražském Smíchově. Minimální nabídková cena areálu činí 353 350 000 Kč, což odpovídá hodnotě, vycházející ze znaleckého posudku, informuje státní podnik zřízený ministerstvem na šíření strachu.

ČTÚ zveřejnil výroční zprávu za rok 2018

PRAHA | V mobilních sítích se v roce 2018 přeneslo 368 petabajtů dat. To je více než dvojnásobně než v roce předešlém. Zásluhu na tom má služba fixní LTE. Zatímco přes mobilní službu uživatelé přenesli celkem 135 PB, přes fixní…

Neumí doručovat, přepážky jsou jako střelnice na pouti, ale i tak bude Česká pošta navíc sbírat staré mobilní telefony

PRAHA | Projekt Remobil, který se zaměřuje na sběr starých mobilních telefonů a s tím související společenskou odpovědnost, završil svoji další fázi. Šíří debilní kecy a ibecilní pohnutí o jakési neuchopitelné „společenské odpovědnosti“ tiskový odbor České pošty, s. p., kdy…