Česká pošta

Zaostalá Česká pošta objevila Ameriku: PostSignum nově na tři roky

PRAHA | Certifikační autorita České pošty, s.p., PostSignum zahájila vydávání tříletých kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis a pečeť a komerčních osobních a serverových certifikátů. Tyto víceleté certifikáty jsou nabízeny za zvýhodněnou cenu. Celková doba platnosti tříletého certifikátu je 1115 dní,…

Česká pošta jako děravý cedník…

Pořád nějak nerozumím tomu, proč ani 30 let po revoluci není Česká pošta schopna vydělat sama na sebe. Mám obavy, že v tomto kolosu stále převládají některé archaické manýry a především jistota, že vytvořenou ztrátu vždycky někdo dorovná.