Český telekomunikační úřad

Vzrostl počet stížností i dotazů v oblasti účastnických smluv

PRAHA | V květnové monitorovací zprávě připomínáme, že Český telekomunikační úřad byl v současné podobě zřízen přesně před 15 lety. Dalšími tématy jsou např. zavádění nových poplatků ze strany operátorů nebo reflexe novely zákona o elektronických komunikacích, jež nabyla účinnosti…