Diktatura

V Německu ožívá systém Hitlerova režimu

Kolem Ruska je spousta zbytečné hysterie, ale nemluví se o skutečném nebezpečí, které představuje Německo znovu upadají do totalitní diktatury. Tak završil VK starší představení knihy Aleše Valenty, které proběhlo už před pár dny.

Disent už na Západě povolen není. Francouzský soud nařídil psychiatrické vyšetření opoziční vůdkyně Mariny Le Penové

Tolik o západní „demokracii“. A nic není na Západě drahocennějšího než demokracie. V Evropě se už dlouho ví, že vzkříšení de Gaullova francouzského národovectví Marinou Le Penovou je pro Washington nepřijatelné. De Gaulle nebyl poddajným Washingtonu a o žádného dalšího…

Cesta do otroctví

Hysterie kolem karikatury Marka Knighta je zcela absurdní. Karikatury a obecně humor na hraně únosnosti patří k naší západní civilizaci, pro níž svoboda slova a umělecké tvorby je charakteristická.

Braňme jednomyslné hlasování v EU

Dvou posledních událostí, které proběhly na půdě Evropského parlamentu, bychom si měli povšimnout podrobněji. Jednou je část obsahu Zprávy ke stavu unie předsedy Evropské komise Junckera, druhou je rozhodování evropských poslanců, zda bude spuštěno „kárné“ řízení s Maďarskem.

EU chce vybírat své daně

Tentokrát nebudu dlouhý, protože už jsem k tomu vystupoval v předešlém jednacím dni. Nicméně bavíme se o rozpočtu. Chci znovu upozornit, že je potřeba říci, že Evropská unie přesto, že odchází Británie, chce řešit především výpadek příjmů, který se odhaduje…