Dominik Duka

Chvalozpěv na Dominika kardinála Duku

Po letech má česká katolická církev opět představitele, na kterého může být hrdá. Dominik Duka říká věci, jak jsou, a neuhýbá, i když se tím dostává do trvalých konfliktů s církevním vedením a českou církevní byrokracií (ještě, že František nemá…