Feminonacismus

Žblebt roku 2016: Milana Hrušáková

„Střídavá péče se v řadě případů stává doménou tatínků, kteří se domáhají střídavé péče, a velice často je v tom obsažena i úvaha, že vlastně tím pádem budu platit nižší výživné.“ Reklama:

K čemu jsou holky na světě?

Rozsáhlý ohlas vzbudila básnička Jiřího Žáčka v čítance pro děti v základních školách. Aktivisté a pokrokoví umělci na případ upozorňují. Ministerstvo školství (a asi i vnitra) uznalo, že text není genderově neutrální. A já to dnes rozeberu matematicky. I když…

Antidiskriminační třeštění

Jiří Weigl

Ve včerejším denním tisku podrobil jeden redaktor „genderové“ analýze prezidentská vyznamenání a došel k názoru, že čeští prezidenti při výběru vyznamenaných diskriminují ženy. Tak například Řád bílého lva prý dostávají jen v nepatrném množství a zbývají na ně pouze medaile…