G7

Tři kroky Trumpa směrem k míru

V rozmezí pouhých pěti dnů, to je od 8. do 12. června t. r., učinil prezident Trump tři kroky, které rozvrátily dosavadní globální pořádek, uspořádaný po 2. světové válce, a popostrčil nás směrem ke světu mírovému. Dva z těchto kroků…