Halda Heřmanice

Další měření potvrdilo, že sanace heřmanické haldy nijak významně nezhoršuje ovzduší

OSTRAVA | Státní podnik DIAMO nechal vypracovat další měření kvality ovzduší u haldy v Ostravě-Heřmanicích, tentokrát v obydlené části a v areálu věznice. Výsledky potvrdily, stejně jakopředchozí měření a pravidelný monitoring škodlivin, že při sanaci heřmanického odvalu nedochází k překračování…