Inkluze

Inkluze ve školách je nedomyšlená a škodí

Tvrdím to dlouhodobě. Inkluze dětí s nejrůznějšími typy postižení do tříd se zdravými dětmi za každou cenu není správná cesta. Ano, v některých případech fungovat sice může, ale ve většině tomu tak není. Kvalitních asistentů je nedostatek. A tak ve…

Inkluze? Falešná cesta

Podporuji navýšení platů učitelů a dalších odborníků, kteří se starají o vzdělávání našich dětí. Kvalitní vzdělání je cesta, jak se můžeme profilovat v Evropě. Máme spoustu chytrých lidí, kteří uspěli v zahraničí. Máme mnoho nadaných dětí, které by se chtěli…