Lesy

Lesy

Přírodní lesy jsou základem samotného života. Vytvářejí půdu, udržují vodní cyklus a jsou obrovským zdrojem živin. Tvoří počasí, chladí klima a chrání nás před hurikány, suchy a povodněmi, které spolu s oteplováním nabývají na síle. Krmí a ukrývají víc tvoru,…

Kraj Vysočina podpoří druhovou pestrost lesních porostů

JIHLAVA | Tento týden se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil seminář, zaměřený na problematiku přetrvávající kůrovcové kalamity a možnosti poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích, který byl určen pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, státní správu lesů i širokou…

Zelený Orel o vlcích

NOVÝ JIČÍN | V úterý 5. 2. 2019 jsem se zúčastnil semináře na téma výskytu vlků v ČR, který uspořádal Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny PČR, a patří mu za to mé poděkování, informuje zelený Senátor Petr Orel, který…

Za kůrovce může nečinnost současných vlád

Na současné kůrovcové kalamitě mají svou nečinností podíl dosavadní vlády, řekl jsem jasně ve Sněmovně, a navrhl jsem konkrétní dlouhodobé řešení. Jde o problém, který žádá komplexní řešení, protože primární škůdce není kůrovec, ale člověk, nenasytný člověk, který drancuje krajinu…