Liberálně-demokratická totalita

Sebenormalizace

Tiše vzpomínám na komouše, kdy jsme si mohli užívat luxusu mít pouze jednoho třídního nepřítele….dnes už je spíše otázkou, kdo je přítel.

Důrazné „NE“ společné evropské armádě

Toto je třetí z oblastí, kterou se chci v Evropském parlamentu zabývat, a hájit tak zájmy České republiky v této instituci. Armáda České republiky je zdecimována a není schopna ochránit naši republiku a její obyvatele. To je tragická skutečnost, kterou…

Zlikvidujeme i trpaslíky ze zahrad?

A je to tady… Teprve před pár dny jsem psal příspěvek o tom, že ve španělské škole dětem zakázali Šípkovou Růženku a pohádku O červené Karkulce. Byly prý moc sexistické a šířily stereotypy o mužské a ženské roli. Teď se…