Liberecký kraj

Ministerstvo životního prostředí podpořilo Liberecký kraj a poslalo do Polska nesouhlas k záměru rozšiřování těžby v dole Turów

LIBEREC | Česká republika zaslala v pátek 15. listopadu do Polska nesouhlas s plánovaným prodloužením těžby v polském hnědouhelném dole Turów. Dle navrženého záměru by důl, který se nachází na česko-německo-polské hranici, měl být zahlouben až o 30 metrů pod…

Společné prohlášení ke zlepšení kvality železničního dopravního spojení Hrádek nad Nisou — Žitava

LIBEREC | Signatáři tohoto společného prohlášení považují kvalitní železniční dopravní spojení za jednu z klíčových podmínek rozvoje úspěšné přeshraniční spolupráce v česko–německo– polském Trojzemí. Železniční trať Liberec — Hrádek nad Nisou — Žitava je základním prvkem ekologického dopravního spojení na…