Moravskoslezský kraj

Na téměř padesáti školách budou díky podpoře kraje učit angličtinu rodilí mluvčí

OSTRAVA | Umět stále lépe komunikovat cizí řečí, to je priorita Moravskoslezského kraje v oblasti vzdělávání. Proto kraj podporuje výuku cizích jazyků na školách i nad rámec svých zákonných povinností. Nejrůznější projekty jsou určeny nejen žákům, ale i pedagogům.

Radegast pomáhá studentům ochutnat hořkou praxi

OSTRAVA – NOŠOVICE | Budoucí pracovní příležitosti, zkušenosti z reálného prostředí firmy a samostatná práce na konkrétním projektu z praxe. To všechno získali studenti Katedry marketingu a obchodu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kteří se zapojili do semestrálního…