Na prahu změn

Na prahu změn s Alenou Vitáskovou

AUDIO | Alena Vitásková si v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídala o české energetice a osobním střetu s organizovaným zločinem. Ale také o nutnosti ochrany práv a svobod občanů i o nápravě…

Na prahu změn s Janem Pokorným

Jan Pokorný si v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídal o rovnováze mezi vegetací a sluneční energií, o vlivu kácení lesů a umělého odvodňování na vysušování krajiny a o katastrofálních důsledcích nedostatku vody…

Na prahu změn s Vítem Vojtou

Vít Vojta s v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídal o všem, co souvisí s Čínou historicky, kuturně, politicky i obchodně.

Na prahu změn s Janem Štroblem

Jan Štrobl si v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídal o stavu českých lesů, o kůrovci, suchu a komplexním vlivu současné ekologické politiky na budoucnost české společnosti.

Na prahu změn s Jindřichem Plochem

AUDIO | Jindřich Ploch si bude v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídal o průmyslu 4.0, o českém leteckém průmyslu a jeho budoucnosti, inteligentních dopravních systémech, ale třeba i o smolenské letecké katastrofě…

Na prahu změn s Marií Neudorflovoou

Marie Neudorflová je historička a politoložka. V rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným si povídala o T. G. Masarykovi a jeho době, o ženském hnutí 19. století, o současné genderové ideologii, vlastenectví a demokracii.

Na prahu změn s Jakubem Berkou

Jakub Karel Berka, římskokatolický duchovní a premonstrát, si bude v rozhovoru s bývalým policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídat o stavu katolické církve a křesťanství u nás i ve světě, o kulturní roli náboženství v euroamerické…

Na prahu změn s Ľubošem Blahou

Ľuboš Blaha – politolog, politik, publicista a zaměstnanec Ústavu politických věd SAV. Ľuboš Blaha si povídal v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným o středoevropské, evropské i světové politice, o starých i nových ideologiích,…

Na prahu změn s Antonínem Baudyšem

AUDIO | Antonín Baudyš si v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídal nejen o vnitřní i zahraniční politice, ale také o tom co je a co není ve hvězdách, zkrátka o realitě i…