Na prahu změn

Na prahu změn s Jaroslavem Veselým

AUDIO | Jaroslav Veselý si v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídal o zkušenostech ze života a podnikání v Ruské federaci, Bělorusku, Uzbekistánu, na Kavkaze či v Jordánsku.

Na prahu změn s Josefem Skálou

AUDIO | Josef Skála si bude v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídal o předlistopadové ČSSR, listopadovém převratu, polistopadové transformaci a současné české i světové politice.

Na prahu změn s Alicí Tomkovou

AUDIO | Alice Tomková si povídala v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným o své lékařské praxi a době koronavirové, o tzv. neziskovkách, vlastenectví, včelaření i opeře.

Na prahu změn s Ivanem Hoffmanem

AUDIO | Ivan Hoffman si v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídal o svobodě slova, cenzuře a médiích tady i jinde, o lžích i věčných pravdách, tedy i o stavu našeho světa.

Na prahu změn s Janem Velebou

AUDIO | Jan Veleba si v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídal o stavu českého zemědělství, potravinové soběstačnosti a eurounijní politice.

Na prahu změn se Zdeňkem Jandejskem

AUDIO | Zdeněk Jandejsek si v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídal o dosavadní zemědělské politice ČR a Evropské unie, o rostoucích cenách potravin a o nutnosti změn směřujících k potravinové soběstačnosti státu.

Na prahu změn s Jiřím Klapkou

AUDIO | Jiří Klapka si povídal v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným mimo jiné o české kultuře v Rusku a ruské v České republice, o současné rusofobii či o přepisování historie u příležitosti…

Na prahu změn s Janem Žaloudíkem

Jan Žaloudík si v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídal zejména o současné pandemii, jejím průběhu, předpokládaném vývoji i o adekvátnosti přijatých opatření a jejich dopadech na společnost. Jan Žaloudík je bývalý děkan…

Na prahu změn s Jaroslavem Novákem

Jaroslav Novák si v rozhovoru povídal s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídat o stavu českého průmyslu před Listopadem 1989, o polistopadové privatizaci a zvláštnostech domácího podnikání a o národních projektech v době koronavirové. Jaroslav…

Na prahu změn s Alenou Vitáskovou

AUDIO | Alena Vitásková si v rozhovoru s emeritním policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídala o české energetice a osobním střetu s organizovaným zločinem. Ale také o nutnosti ochrany práv a svobod občanů i o nápravě…