Obrana

O zmrtvýchvstání národů

Národy dokážou regenerovat neuvěřitelnou rychlostí. Řekové působili dojmem, že snad nikdo v Evropě není zdecimovaný stejně. A hle, stačí, aby vláda lidem nebránila v hájení vlastní země, a za pár týdnů jsou poměry úplně jiné.