Onemocnění

Byla uvedena dosud neznámá příčina rakoviny

LONDÝN |Riziko vývoje onkologických chorob ovlivňují nejen onkogeny a tumor supresorové geny, ale také variace DNA, které mají vliv na expresi těchto genů. Zjistila to mezinárodní skupina výzkumníků, která zveřejnila výsledky své práce v časopise British Journal of Cancer.