Ostrava

Ostrava první v Česku, druzí v Evropě

OSTRAVA | Dopravní podnik Ostrava (DPO) připravuje úpravy tramvajových tratí, které umožní rychlejší jízdu tramvají. V některých úsecích by tramvaje mohly jezdit až rychlostí 80 km/h.

MHD po ostravském koncertu skupiny Scooter bude zesílena

OSTRAVA | V sobotu 9. března 2019, po skončení koncertu skupiny Scooter, konaném v OSTRAVAR ARÉNĚ v Ostravě-Vítkovicích, posílí Dopravní podnik Ostrava tramvajovou dopravu vloženými spoji ze zastávek SPORT ARÉNA ve směrech na konečné zastávky Dubina, Výškovice a Poruba vozovna.

Moravskoslezský kraj vzkazuje ministerstvu: Z našeho kraje „popelnici“ udělat nenecháme

OSTRAVA | Moravskoslezský kraj nepřipustí, aby se jakkoliv zhoršilo ovzduší v regionu. Na 6. březen svolalo Ministerstvo životního prostředí kvůli rozšíření spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě-Mariánských Horách veřejné projednání. Tam bude kraj důrazně vyžadovat, aby se nenavýšily emise škodlivin do…