Ostrava

Ředitelství silnic a dálnic: Provizorní opravy dálnice D47 potrvají do července

OSTRAVA | ŘSD pokračuje v provizorních opravách dálnice D47 (staveb D4708.2, D47091.1 a D47091.2), dnešní D1, z důvodu nekvalitně provedeného díla zhotovitelem během výstavby. Provizorní opravy musí ŘSD provést, neboť stav dálnice se i nadále zhoršuje (nárůst nerovností, výskyt výtluků).…