Peníze

Peníze…

Ještě jedna poznámka k poznámkám Ivana Davida. V komentáři k „evropskému záchrannému balíčku“ (který vůbec není záchranný) připomněl, že existují dva základní pohledy na peníze. Reklama:

Kvalitní bytová politika musí být jednou z priorit

V Senátu se mi podařilo prosadit zamítnutí vládního návrhu zákona, který měl zcela změnit Státní fond rozvoje bydlení. Nejenže mělo dojít k jeho přejmenování na Státní fond podpory investic, ale především se z něj měla zcela rozmělnit podpora bydlení, namísto…

Nejen stát nás okrádá

Stát ročně vydře z lidí a podniků cca 1,5 biliónu korun. Při značném zjednodušení můžeme předpokládat, že polovina z těch peněz jde na něco užitečného (důchody, podpora rodin, školy, silnice, nemocnice, policie atd.) a polovina na zbytečné nebo škodlivé věci.…

Ministerstvo obrany má problém

Ministerstvo obrany má podle návrhu státního rozpočtu zřejmě problémy s rozpočtem. To by znamenalo také problém s některými dlouhodobě zamrzlými a v současné době ministerskými úředníky plánovanými akvizicemi. Reklama: