Povodí Moravy

Povodí Moravy dokončuje obnovu vodní nádrže Hrabišín

ŠUMPERK | Povodí Moravy, s. p. dokončuje rekonstrukci a těžbu sedimentů z vodní nádrže Hrabišín na Šumpersku. Práce vedly k obnovení všech funkcí nádrže a vytvořily v krajině hodnotný biologický i estetický prvek. Roční práce si vyžádaly náklady 14 mil.…

Na Knínickém potoce vzniknou nové mokřady a tůně

BRNO | Povodí Moravy, s. p. zahajuje revitalizační úpravy koryta Knínického potoka, které díky soustavě nových mokřadů a tůní zpomalí povrchový odtok vody a zlepší retenci vody v území. Práce potrvají půl roku a jsou financovány z Operačního programu Životního…

Ptáci mají na Nových Mlýnech nové hnízdící plochy

BŘECLAV | Povodí Moravy opět rozšířilo hnízdní plochy pro chráněného rybáka obecného na střední nádrži vodního díla Nové Mlýny. Na dvou původních mostních pilířích a na příjezdové rampě vytvořilo unikátní hnízdiště. Informuje Povodí Moravy.

Už od začátku jara musí některé nádrže dotovat vodní toky

BRNO | Ředitelé státních podniků Povodí na pravidelném jednání informovali ministra zemědělství Miroslava Tomana o aktuální hydrologické situaci. Po jednání Ministerstvo zemědělství v tiskové zprávě informovalo, že nejhorší situace je ve vodních tocích v povodí Moravy a Dyje. Na některých…

Povodí Moravy těží sedimenty z VD Koryčany

KROMĚŘÍŽ | Povodí Moravy, s. p. odstraní sedimenty z konce vzdutí vodní nádrže Koryčany ve Zlínském kraji. Odstranění sedimentů navýší zásobní prostor nádrže na konci vzdutí a povede ke zlepšení kvality vody v nádrži, která je využívána pro úpravu na…

Povodí Moravy zahajuje rekonstrukci jezu v Hranicích

BRNO | Povodí Moravy, s. p. zahajuje plánovanou rekonstrukci jezu v Hranicích na Moravě. Dojde k jeho zkapacitnění, což povede ke zvýšení úrovně protipovodňové ochrany. Stávající jez vodohospodáři rozšíří o 50 %. Součástí celkové rekonstrukce jezu je i zbudování rybího…