Právo

Stát musí mít nulovou toleranci vůči islámu

Komu nevadí trochu komplikované právnické vyjadřování, tomu doporučuji článek JUDr. Nedbálka ze začátku týdne. Dobře totiž ukazuje jeden podstatný problém, který budeme muset řešit v souvislosti s islámem v ČR (bez ohledu na imigraci), a to je střet dvou právních…

Peníze nebo život

Jako advokát jsem se naučil nekomentovat dosud nepravomocné rozsudky soudů. Druhá instance je může změnit. Jako zákonodárce jsem se naučil nekomentovat ani ty pravomocné, abych nenarušoval rovnost mocí ve státě. Rozsudky z poslední doby: