Přesidlování

Přesídlování uprchlíků na východ porušuje jejich lidská práva a připomíná nacistické transporty na východ

Není pravdou, že Česká republika odmítá přijímat uprchlíky. Azylový zákon je stále stejný a kdokoliv může o azyl v ČR požádat a podrobit se přijímací proceduře a prověrce.