Ředitelství silnic a dálnic

Hospodaření ŘSD v roce 2019

PRAHA | Ředitelství silnic a dálnic hospodařilo v roce 2019 s částkou 45,2 mld. Kč. Vyčerpalo tedy 99 % rozpočtu, který mělo přiděleno na rok 2019. Je to poprvé od roku 2010, kdy byla překročena hodnota 40 mld. Kč. V…

ŘSD převzalo nový mýtný systém

PRAHA | Společnost CzechToll předala k 22. listopadu 2019 do majetku státu nový systém elektronického mýtného. Společnost zároveň splnila všechny podmínky, aby byl nový mýtný systém k 1. prosinci 2019 spuštěn. Informuje Ředitelství silnic a dálnic.