Řepka

Řepka zabíjí včely, ničí půdu! Kdo z toho profituje?

Jako kdyby nestačilo, že řepková pole, kterých máme nejvíce v celé Evropě, ničí půdu a zamořují ji pesticidy. Bezohlednost některých zemědělců, kteří nerespektují ani elementární pravidla, podle kterých musí minimálně 48 hodin předem informovat včelaře o postřiku, jen eskaluje problémy,…

Ryba smrdí od hlavy … A jak Babiš?

Ukázkovým příkladem toho, jak Andrej Babiš v roli premiéra lobbuje za svůj vlastní byznys, je situace, kdy hájí enormní pěstování řepky v naší zemi, a ještě navíc burcuje zemědělce, tedy své dodavatele, aby se bránili proti informacím, které se šíří…

Řepkové prvenství

V pěstování řepky je Česká republika absolutním rekordmanem v celé Evropě. Tento žlutý mor se pěstuje na přibližně 16 % veškeré orné půdy, kdežto druhé Slovensko nebo Německo vykazuje tento poměr pouze ve výši asi 11 %. A mimochodem, sousední…

Preferuji udržovanou krajinou před řepkou

Větru ani dešti neporučíme, nicméně řadu věcí ovlivnit můžeme. Česko trápí sucho. Naši předkové si v podobných situacích uměli poradit – například si uměle vytvářeli rybníčky, remízky a různé mokřady, díky kterým jejich políčka a zahrádky tolik nestrádaly.

Žlutý mor

Česká republika je opět zaplavena řepkou. Pohled z výšky je snad ještě smutnější a děsivější, než pohled do krajiny při procházkách či projížďkách na kole.

Jak je to s tím „žlutým svinstvem“?

Přestože má řepka olejka i potravinářské využití, pěstuje se v dnešní době převážně jako biopalivo – jejichž výroba se jak v České republice, tak v Evropské unii poslední desetiletí mohutně podporuje. A jak už to bývá, u nás se to…