Řepka

Žluté jaro s Babišem

Přišlo jaro. Ale ne to námi vysněné s kvetoucími třešněmi nebo s mláďaty všeho druhu na každém rohu. To naše jaro je již řadu let jiné. Místo růžové barvy květů má barvu žlutou. Místo pestrosti a rozmanitosti rostlin i zvířat…

Čeho se Babiš napil?

Premiér si lokl pesticitů? Nebo populismus „na entou“? Jinak si opravdu nedokážu vysvětlit nesmysly, které ze sebe sype. Českým a německým podnikatelům se asi Babiš snažil vysvětlit, že jsou vlastně čeští novináři naprosto pomatení, když píšou o úhynech včelstev kvůli…

Řepka zabíjí včely, ničí půdu! Kdo z toho profituje?

Jako kdyby nestačilo, že řepková pole, kterých máme nejvíce v celé Evropě, ničí půdu a zamořují ji pesticidy. Bezohlednost některých zemědělců, kteří nerespektují ani elementární pravidla, podle kterých musí minimálně 48 hodin předem informovat včelaře o postřiku, jen eskaluje problémy,…