Sebevražda

Vedení sociální demokracie jako zombie

Kritika neochoty vedení sociální demokracie rezignovat po volební katastrofě. Plánem na sjezd sociální demokracie až v dubnu 2018 prokazuje její vedení, že nepochopilo hloubku odpovědnosti za volební porážku.

Nikdy nepochoduj na Moskvu!

Společně s webem The Saker sdílím obavu, že pýcha a arogance, sídlící dnes ve Washingtonu, jsou dostatečně silné na to, aby se světem skoncovaly. A že konflikt, který by tu zkázu mohl zažehnout, by mohla dodat nezodpovědná vláda Izraele. (Více…

Štěch střelil socany do nohy

Tak ČSSD už nemá jen vedoucí triumvirát. Samozvaně se ke třem lídrům přidal předseda Senátu Milan Štěch. Ovšem tento čtvrtý „vůdce“ sociálních demokratů zapomněl svoje národohospodářské představy koordinovat s ostatními členy vedení.