Společnost

Japonská firma zavedla benefity pro nekuřáky. Více volna

Správně! I já jsem přesvědčený o tom, že benefity zapůsobí lépe než restrikce a pokuty. Představte si, kdy i naše zákony změnily svou pokřivenou logiku a místo zákazů a nařízení přinášely spíš výhody těm, kteří se chovají „společensky zodpovědně“.

Neexistuje sociální (společenský) smír

Neexistuje nic jako „sociální (společenský) smír“, stejně tak jako neexistuje nic jako „společenská smlouva“. Jedni pomocí státu okrádají druhé. A jelikož jednotlivec se proti státnímu násilí nemůže, nesmí bránit, tak říkají, že vládne sociální (společenský) smír. Nezaplatíte? Stejně vám ty…

Vznik RČS 99 let poté

Samostatný československý stát vznikl především nezdolnou vůlí českého národa samostatnou republiku vytvořit. Odráželo se to v akcích zahraničního odboje politického a vojenského a posléze i v projevech předáků politických stran ve vlasti.

Proč děti vědí čím dál méně?

Po mimořádném zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, kde jeden z bodu byl návrh na centralizaci středních škol z malých obcí do velkých měst a jejich následné zrušení, mě přimělo více se podívat na problematiku našeho školství.

Po pravdě a lásce nám kradou demokracii

Začátkem 90. let skupina neomarxistických intelektuálů ukradla z veřejného diskurzu slova pravda a láska. Teď se děje totéž se slovem demokracie. Začalo být používáno ve významu, který je v hrubém rozporu s jeho původním slovníkovým obsahem. Nově začíná být výrazem…

Martin Luther a naše doba

Pět století let, která uběhla od památného vystoupení Martina Luthera, je příležitostí k zamyšlení nad jeho odkazem dnešku i přes to, že náš moderní svět se zdá být velmi vzdálen duchovní atmosféře počátku 16. století. Spory a vášně, které zmítaly…