Statistika

Meziroční růst cen v zemědělství pokračoval

PRAHA | Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,1 %, průmyslových výrobců o 0,5 % a stavebních prací o 0,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky stagnovaly. Meziročně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 10,5 %, průmyslových výrobců o 3,8…

Ceny brambor opět vzrostly

PRAHA | Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu proti dubnu o 0,7 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen v květnu zrychlil na 2,9 %, což bylo o 0,1 procentního…

V roce 2018 se prostavělo 502 miliard

PRAHA | Firmy provedly v roce 2018 stavební práce v hodnotě 502 miliard Kč. Nejvíce stavebních prací proběhlo na území hlavního města Prahy a s větším odstupem následoval Jihomoravský kraj, informuje Český statistický úřad s tím, že Stavební práce v…

Meziroční růst vývozu a dovozu v dubnu zrychlil

PRAHA | Bilance zahraničního obchodu se zbožím skončila v dubnu přebytkem 17,6 mld. Kč, který byl meziročně o 1,2 mld. Kč vyšší, informuje Český statistický úřad (ČSÚ) s tím, že v měsíci dubnu jsme zaznamenali zatím nejvyšší meziroční růst vývozu…

Počet neschopenek stále roste

PRAHA | Češi prostonali v roce 2018 celkem 77,2 milionů dní. Nahlášeno bylo 1 849,5 tis. případů pracovní neschopnosti, což je nejvíce za posledních deset let, informuje Český statistický úřad.

Průmyslová produkce i zakázky v dubnu vzrostly

PRAHA | Průmyslová produkce v dubnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 3,3 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,8 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 9,0 %, informuje Český…