Středočeský kraj

V rámci výstavby železnice na letiště v Ruzyni vznikne ve středních Čechách téměř 1 400 parkovacích míst

PRAHA | Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) rozvíjí nejen železniční dopravu, ale nepřímo pozitivně ovlivňuje i tu silniční. Součástí modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Praha v Ruzyni je výstavba 1 374 nových parkovacích míst typu P+R (park…