Svoboda slova

Zpochybňování mužnosti a ženskosti zakládá právo na revoluci

Ve včerejší poznámce jsem citoval Hanu Lipovskou, že útok na rod, ať už mužský nebo ženský je útokem na rodinu, a v důsledku útokem na podstatu lidství, člověčenství, na moudrost, na naši svobodu.

Cenzura

Do Dotazníku pro… přijal pozvání Radek Velička, vydavatel Vlasteneckých novin – www.vlasteneckenoviny.cz.