Svobodní

Svobodní a LGBT

Přišlo mi několik dotazů, jak se vlastně dnes Svobodní dívají na problematiku LGBT a na festival Prague Pride. Uznávám, že postoj Svobodných vůči této věci je v poslední době poněkud nejasný, tedy alespoň na první pohled. Mnozí mohou být jaksi…

Petr Mach odchází

Z politiky odchází Petr Mach, jeden z hlavních zakladatelů a bývalý předseda Strany svobodných občanů. Jelikož jsem pro něj tři roky pracoval, vnímám to ještě z jiného úhlu pohledu než veřejnost.

Kritika Svobodných byla konstruktivní

Já jsem tady před pár dny velmi ostře kritizoval Svobodné. A uvnitř strany se za to na mě snesla vlna kritiky – především od těch, kteří jsou odpovědni za to, v jakém marasmu se Svobodní nyní nacházejí. Jenže mně nejde…

Noc oživlých mrtvol v podání Svobodných

Vážení příznivci, voliči a přátelé Svobodných! Právě před několika hodinami skončily volby do našeho Republikového výboru, který je hlavním politickým orgánem Svobodných. Republikový výbor (ReV) má hlavní podíl na formulaci a provádění naší politické koncepce, dlouhodobého programu i programů dílčích…