SŽDC

Na SŽDC poprvé zasedl Výbor pro řízení rizik

PRAHA | Přípravná fáze centralizovaného řízení rizik u Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) byla završena konáním historicky prvního zasedání Výboru pro řízení rizik. Celý proces spočívá ve stanovení rámce procesu – vzniku oddělení rizik v čele s manažerem rizik, tvorbě…

SŽDC letos zvýší bezpečnost na dalších přejezdech

PRAHA | Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokračuje ve snaze o zvyšování bezpečnosti na železnici. Proto předložila Centrální komisi Ministerstva dopravy návrh na přípravu a realizaci úprav na 13 železničních přejezdech, kterou komise již také schválila. SŽDC bude podobně postupovat…

Správa železniční dopravní cesty rozjíždí nový web

PRAHA | Dne 22. února 2019 se uskutečnilo pravidelné zasedání Správní rady Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Generální ředitel Jiří Svoboda informoval Správní radu SŽDC mimo jiné o připravovaném spuštění webových stránek SŽDC v novém vizuálním stylu, který reflektuje všechny…