Totalita

Lživot

Lživot. Tento novotvar znamená žití ve lži. Uvíznutí ve lživotě je pak logicky lživoření. Zkoumatelem a kritikem lživota byl už Sokrates. Když byl za snahu o mravní a intelektuální povznesení obce demokraticky odsouzen k smrti, přijal to s klidem filozofa.

Výběr vhodného nájemce = diskriminace?

Už název přiloženého článku mne pomyslně zvedl ze židle. Představte si následující situaci… Máte byt, do kterého jste investovali nemalé finanční prostředky. Z nějakého důvodu tento byt momentálně nevyužíváte a čekáte, až se například děti osamostatní, proto se rozhodnete ho…