Tradice

Konzervativci, liberálové a libertariáni

Často se vyzývá ke spojování politických proudů dříve označovaných jako pravice. Je to na jednu stranu pochopitelné, na druhou stranu, tato skupina je rozdělena na tábory, které spolu těžko nachází společnou řeč. Pozoruji tyto základní tři rozdělení.