Ústava

Vláda testuje hranice ústavnosti

Na postavení vlády v demisi a na rozhodování jejich členů je nezbytné nazírat tak, že nereprezentují vůli většiny a neopírající se tak o legitimitu vzešlou z voleb. Žádný jiný pohled není možný. Pokud bychom připustili, že menšina může vládnout většině,…

On nám někdo v tichosti přepsal ústavu?

Od roku 1993 jsem žil v domnění, že má vlast je definičně demokratickým státem, demokratickou svrchovanou republikou. Je to koneckonců dáno i naší ústavou, její preambulí i prvním odstavcem článku 1, který zní: „Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický…

Donald Trump vyzval držitelé zbraní, aby zabránili vítězství Hillary Clinton, pokud o své zbraně nechtějí přijít

WILMINGTON | Donald John Trump v úterý v projevu naznačil, že jen zastánci zbraní mohou zabránit případné prezidentce Hillary Clinton zrušení práva Američanů vlastnit střelnou zbraň, což může tato politička dosáhnout svým výběrem soudců Nejvyššího soudu, informuje slovenský konzervativní deník…