Veřejná doprava

Podpora veřejné dopravy měla zvýšit zájem cestujících, většina peněz ale šla jen na výměnu starých vozů za nové

PRAHA | Nejvyšší kontrolní úřad prověřil podporu veřejné městské regionální dopravy, kterou rozdělovalo Ministerstvo pro místní rozvoj /MMR/ z „Integrovaného regionálního operačního programu“ v letech 2014 až 2018. NKÚ zkontroloval více než 12,5 miliardy korun vynaložených na tuto podporu, kterou…