Vodohospodářství

Už od začátku jara musí některé nádrže dotovat vodní toky

BRNO | Ředitelé státních podniků Povodí na pravidelném jednání informovali ministra zemědělství Miroslava Tomana o aktuální hydrologické situaci. Po jednání Ministerstvo zemědělství v tiskové zprávě informovalo, že nejhorší situace je ve vodních tocích v povodí Moravy a Dyje. Na některých…

Pohyb hladiny na Orlíku

PŘÍBRAM | S ohledem na postup prací při realizaci akce „Rekonstrukce a modernizace lodního výtahu na VD Orlík“ oznamujeme, že bude nadále pokračovat plnění nádrže Orlík. Informuje Povodí Vltavy.

Povodí Moravy těží sedimenty z VD Koryčany

KROMĚŘÍŽ | Povodí Moravy, s. p. odstraní sedimenty z konce vzdutí vodní nádrže Koryčany ve Zlínském kraji. Odstranění sedimentů navýší zásobní prostor nádrže na konci vzdutí a povede ke zlepšení kvality vody v nádrži, která je využívána pro úpravu na…

Lesy ČR znovu zaplavují jihomoravské lužní lesy

BŘECLAV | Už týden se rozlévá voda ze Staré Dyje v lužních lesích v Kančí oboře na Břeclavsku. Toto opatření proti suchu dělají Lesy České republiky. Voda už po několika dnech ve vyprahlé půdě nemizí, zaplnily se i zaniklé tůně.…

Povodí Moravy zahajuje rekonstrukci jezu v Hranicích

BRNO | Povodí Moravy, s. p. zahajuje plánovanou rekonstrukci jezu v Hranicích na Moravě. Dojde k jeho zkapacitnění, což povede ke zvýšení úrovně protipovodňové ochrany. Stávající jez vodohospodáři rozšíří o 50 %. Součástí celkové rekonstrukce jezu je i zbudování rybího…